16512

رویه ارسال سفارش

ارسال سفارشات در دکو اوج به شرح ذیل میباشد

-در تهران و حومه توسط خودرو دکواوج و پیک موتوری

-در شهرستانها توسط پست پیشتاز و سفارشی