16512

سوالات متدوال

-چرا از دکواوج خرید کنیم؟

خریدن کالا و اینکه از کجا و کی جنس بخریم همیشه مهم بوده و هست .البته اشخاصی هستند که به این مسئله اهمیت نمیدند که شاید 10 درصد باشند .ولی روی صحبت ما با آن 90 درصد هست .هدف ما مشتری مداریست .هدف ارائه جنس با کیفیت با قیمت مناسب و تحویل سالم به مشتریست .چون ما اهل فن هستیم.