16512

شیوه های پرداخت

روشهای پرداخت :

1- از طریق درگاه بانکی 

2- کارت به کارت

3-پرداخت  در محل