16512

نحوه ثبت سفارش

ابتدا باید در فروشگاه دکواوج ثبت نام کنید تا اطلاعات شما ثبت شود .پس از سرچ محصول خودتونو انتخاب کنید و نحوه پرداخت خود را مشخص کنید