16512

رویه های بازگرداندن کالا یا خدمات

با توجه به ضمانت برگشت کالا در دکواوج

.مشتریان عزیز میتوانند در صورت عدم رضایت از کالا به هر علت به جزء خرابی و شکستگی  .کالای مورد نظر مرجوع شده و مبلغ فوق فقط به حساب صاحب فاکتور و یا شماره کارتی که ثبت شده است واریز میشود

لذا خواهشمند است .در هنگام خرید کالا ،حتما به لحاظ سلامت کالا .چک شود ومحصول مورد نظر سالم تحویل گرفته شود