16512

قوانین و مقررات و شرایط فروشگاه آنلاین دکواوج

مشتری مداری در راس ارزشهای دکواوج قرار دارد.

و جلب رضایت مشتری در اولویت ما قرار دارد .در همین راستا قوانینی در سایت دکواوج برای فروش وجود دارد.عمل به این قوانین منجر به  افزایش رضایت مشتری میشود

.همچنین باعث جلوگیری از سواستفاده معدود افراد میشود